PHÁT TRIỂN KINH DOANH QUỐC TẾ BAIC

Lập kế hoạch cho thị trường nước ngoài

  • Từ năm 2012 đến năm 2013, sự phát triển tập trung vào khu vực cốt lõi: Trung và Nam Mỹ, Tây Á, Bắc Phi và Đông Nam Á
  • Từ năm 2013 đến năm 2015, sự phát triển sẽ được tập trung vào việc xây dựng các nhà máy KD ở Tây Á, Trung và Đông Âu và Đông Nam Á
  • Từ năm 2016 đến năm 2018, các khoản đầu tư sẽ được thực hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil và Nga để xây dựng một nền tảng vững chắc cho sản xuất công nghiệp trong tương lai.

BAIC International Strategy    

Công nghệ mua lại

The BAIC Motor Technology


Tổ chức tập đoàn

Group Business Structure

 


TIN TỨC & SỰ KIỆN